Žíp

zip1Obec osídľovaná od druhej polovice 13. storočia, prvý raz spomínaná v roku 1295.

Gotický evanjelický refor. kostol z druhej polovice 14. storočia vznikol na mieste staršieho sakrálneho objektu. Stredoveké nástenné maľby sa zachovali vo fragmentoch. Významnejšou rustikalizáciou sa čiastočne odlišujú od väčšiny gemerskej maliarskej produkcie konca 14. a začiatku 15. storočia. Popri dvoch vrstvách malieb je unikátny motív iluzívneho maľovaného oltára.

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo