Iné náučné chodníky

Územie Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT je príťažlivé najmä svojou históriu, kultúrnymi pamiatkami a prírodnými krásami. Na území MAS sa nachádzajú 3 náučné chodníky – Drienčanský kras s významnými maloplošnými chránenými územiami, Zvernica Teplý Vrch s lesníckou tematikou a novovybudovaný náučný chodník Ipeľ v podhorskom prostredí. Všetky tri chodníky sú situované v okolí letných alebo zimných rekreačných stredísk a sú vhodné pre všetky vekové kategórie. Prajeme Vám príjemný pobyt.

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo