Drienčanský kras

Trasa chodníka s 15 informačnými panelmi Vám predstaví prírodné danosti Drienčanského krasu, lesný ekosystém v Malej Obore i vodné vtáctvo nádrže Teplý Vrch. Medzi najväčšie zaujímavosti náučného chodníka patrí Malá a Veľké drienčanská jaskyňa, krasové jamy, škrapy a jazierka. Chodník dlhý 7,5 km s celkovým prevýšením 55 m nie je náročný a je vhodný pre deti aj starších ľudí. Začína v areáli rekreačného strediska Drieňok na Teplom Vrchu, skrátená trasa v obci Drienčany a možno ho absolvovať z hociktorého bodu.

Náučný chodník je prístupný počas celého roka a možno ho navštíviť individuálne bez predchádzajúcej dohody.

Viac informácií: http://www.driencany.sk/atrakcie/naucny-chodnik/zastavka-1/

Kontakt:

Obecný úrad Drienčany

Peter Švoňava – 047/5696 224, 0905 408490

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo