Maďov mlyn Rimavské Brezovo

Vodný mlyn v Rimavskom Brezove pracoval do roku 1948, odkedy spolu s ďalšími hospodárskymi budovami niekoľko desiatok rokov chátral. Od roku 2005 tu pôsobí jazdecký klub, ktorý sa venuje hlavne chovu koní a postupnej rekonštrukcii areálu mlyna. Okrem týchto aktivít ponúka verejnosti hodinové jazdenie, jazdecké kurzy a poznávacie návštevy areálu pre deti i dospelých. Každoročne sa tu konajú letné tábory s jazdeckou tematikou a Hubertova jazda, ktorá je ukončením jazdeckej sezóny.

Návštevná doba:

Jazdu na koni v areáli mlyna je možné absolvovať denne od 14.00 hod. o 20.00 hod. v letnom období a od 14.00 hod. do 16.00 hod. v zimnom období.

Kontakt:

Jazdecký klub Excel Madon Rimavské Brezovo

0903 533119, jkexcelmadon@gmail.com, www.madovmlyn.sk

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo