Gotická cesta

Gotická cesta je tematická kultúrno – poznávacia trasa, ktorá Vám predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie kultúrne a historické pamiatky regiónov Spiš a Gemer. Svojim významom presahujú rámec Slovenska a sú neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva.

Trasa je rozdelená do štyroch okruhov (Spišský okruh – Pieninský, Spišský okruh – Tatranský, Spišsko – Gemerský okruh a Gemersko – rimavský okruh), ktoré možno absolvovať po častiach, z hociktorého miesta.

Územím Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT predchádza Gemersko – rimavský okruh, ktorý patrí k menej známym, ale najzaujímavejším častiam Gotickej cesty. Vedie 9 obcami a 2 mestami okresu Rimavská Sobota. Jeho súčasťou je aj 5 starobylých kostolíkov na území MAS, ukrývajúcich vzácne gotické nástenné maľby. Srdečne Vás pozývame obdivovať ich krásy.

Prehliadku kostolov je potrebné zabezpečiť vopred na objednávku na uvedených telefónnych číslach.

Viac detailných informácií o Gotickej ceste nájdete na stránke http://www.gothicroute.sk.

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo