Mlyn Veľké Teriakovce

Vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach bol postavený okolo roku 1800 a mlelo sa v ňom až do roku 1961. V rokoch 2008 – 2010 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a v súčasnosti slúži ako regionálne múzeum tradičných spôsobov obživy našich predkov. Jeho neprehliadnuteľnou dominantou je zachovaná časť technológie na mletie múky. Počas sezóny ožíva mlyn rôznymi podujatiami, ako sú nočné prehliadky mlyna s rozprávkami, vystúpenia folklórnych súborov, tvorivé dielne, súťaže, výstavy a pod.

Návštevná doba:

Mlyn je možné navštíviť na objednávku počas sezóny máj – október (v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00 hod.) alebo v rámci podujatí organizovaných v mlyne.

Kontakt:

Občianske združenie OZVENY Hrachovo

047/5695 533, 0903 772453, mirkakubka@gmail.com, www.ozveny.sk

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo