Rimavské Brezovo

rimavskebrezovo1Gotický kostol postavený v 13. storočí bol pôvodne jednoľoďovou stavbou s presbytériom, ktoré bolo v prvej polovici 14. storočia zaklenuté krížovou klenbou. V 17. a 18. storočí bol viackrát prestavaný a v roku 1893 bol predĺžený južným smerom, čím sa zmenila jeho podoba i orientácia. V presbytériu evanjelického kostola sa nachádzajú stredoveké nástenné maľby zo 60. – 80. rokov 14. storočia, ktoré sú dielom majstra ochtinského presbytéria.

Kontakt/prehliadku zabezpečí:

Mgr. Janka Miháliková – 047/5495 175, 0918 828 116

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo