Zelený mlyn Ožďany

Vodný mlyn v obci Ožďany pochádza z roku 1769 a svoj pôvodný význam stratil v polovici 20. storočia. Mlyn je v súčasnosti čiastočne zrekonštruovaný. V jeho areáli sa najmä počas letných a jesenných mesiacov konajú víkendové workshopy a tábory zamerané na tradičné remeslá (špeciálne na keramiku) a postupne prebiehajú rekonštrukčné práce na mlyne. Každé dva roky sa na mlyne organizuje medzinárodné keramické sympózium Fenomén Gemer v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení – Ateliér Keramiky.

Návštevná doba:

Mlyn je možné navštíviť predovšetkým počas podujatí organizovaných v mlyne alebo na objednávku.

Kontakt:

Občianske združenie kRaj Závada

0918 422431, info@kraj.sk, www.kraj.sk

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo