Program otvorenia

12:00 – Otvorenie v obci Utekáč

  • Recitácia básne Smrť Jánošikova od Jána Botta
  • Privítanie starostky obce Utekáč Zuzany Palašovej
  • Slovo historika (Ružena Antolová, Múzeum Liptovský Mikuláš)
  • Ako sme objavili Jánošíkovu skrýšu? (Stanislav Bystriansky, Ján Mičovský)
  • Odhalenie informačnej tabule (príhovor Igora Matoviča a Zuzany Palašovej)
  • Vystúpenie folklorného súboru Vepor z Klenovca
  • Vystúpenie Fujarového tria z Kokavy nad Rimavicou
  • Techovská muzika HUBOKÉ

Bude sa podávať výborný “Jánošíkov guláš” a za štamperlík “Jurkovej slzy”.

14:40 – Prechádzka k Jánošíkovej skrýši

Oficiálna pozvánka : 

plagat_A3.indd

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo