Rimavská Baňa

rimavskabana-freskaOpevnený evanjelický kostol z 13. storočia vznikol prestavbou pravdepodobne neskororománskeho kostola. V 15. storočí bolo upravené presbytérium a sakristia a v 18. storočí bola pristavaná protestantská empora v lodi kostola a veža. Stredoveké nástenné maľby, ktoré sa zachovali v presbytériu, na stene víťazného oblúka a na severnej lodi kostola, vznikli v 80. -  90. rokoch 14. storočia. Maliarska výzdoba exteriéru kostola sa zachovala len vo fragmentoch.

Kontakt/prehliadku zabezpečí:

Mgr. Janka Miháliková – 047/5495 175, 0918 828 116

Mgr. Mojmír Zúrik (Rimavská Baňa 60) – 047/5495 412

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo