Zvernica Teplý Vrch

Zvernica Teplý Vrch bola zriadená v 18. storočí a je najstaršou zvernicou na Slovensku. Vedie ňou nenáročná trasa dlhá 2,9 km, ktorá Vás prostredníctvom ôsmych stanovíšť oboznámi s históriou zvernice, chovom danielej a muflónej zveri, faunou a flórou zvernice. Jednou zo zastávok náučného chodníka je aj zrúcanina hradu Blh, ktorý spolu s rozsiahlymi majetkami v jeho okolí patril šľachtickému rodu Coburgovcov. Chodník začína aj končí pri chate Lujza priamo vo zvernici, ku ktorej je možné dostať sa autom, na bicykli alebo peši.

Náučný chodník je prístupný len počas letných mesiacov a jeho návštevu je potrebné vopred dohodnúť.

Viac informácií:

http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=2325

http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=141

Kontakt:

Lesy SR š.p. OZ Rimavská Sobota

Ing. Elena Kovácsová – 047/5634 940, 0918 335281

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo