O Jánošíkovej skrýši

Zbojníka Juraja Jánošíka chytili v neďalekom Klenovci. Počas krutého súdneho procesu, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši v dňoch 16. a 17. marca 1713 sa Jánošíka pýtali aj na miesto, kde má svoju skrýšu. V zachovanom súdnom zázname je jeho odpoveď zaznamenaná takto:

“Jako sa ide od Jablonki a Klenovetz k Císarskím horám na pravú ruku idúce, na gruňe u jednej jedli proti kterej jedli je ruka viťata na Buku, že má svoje veci zachovanje.”

Miesto Jánošíkovej skrýše sa podarilo približne určiť podľa troch v zázname uvedených miestnych názvov. Klenovec bol identifikovaný bez problémov. Cisárske hory sú známa Cisárska hoľa nad utekáčskou osadou Drahová. Najväčšou záhadou bola Jablonka, ktorá v tomto kraji na prvý pohľad chýbala. Avšak horská osada Jablonka tu nedaleko existovala, ale stáročiami zanikla. Ostal po nej zachovaný chotárny názov, ktorý je hodnoverne zaznamenaný na mnohých listinách a mapách. Miesto Jánošíkovej skrýše presne zodpovedá Jánošíkovej výpovedi.

Nachádza sa na trase vedúcej od zaniknutej osady Jablonka na Klenovec cez Cisársku hoľu.

POHLADNICA-final-internet

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo