Ipeľ

Na trase náučného chodníka, ktorý vedie od rekreačného strediska Kokava – Háj, cez Kokavu – Líniu až po obce Šoltýska a Ďubákovo, je vyznačená pešia, cyklistická a bežkárska trasa. Prostredníctvom 12 zastávok s informačnými tabuľami a orientačnými mapami sa na nej dozviete o prírodných a kultúrno – historických charakteristikách regiónu, ako aj o plánovanej prečerpávajúcej vodnej elektrárni. Dĺžka pešej a bežkárskej trasy je 7,2 km s prevýšením 290 m, resp. 150 m. Trasa chodníka nie je náročná a možno ju začať z hociktorého bodu.

Náučný chodník je prístupný počas celého roka a možno ho absolvovať individuálne bez predchádzajúcej dohody.

Viac informácií:

http://www.kokava.sk/naucny-chodnik-ipel.phtml?id3=75791

http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=166

Kontakt:

Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel

http://energiaprekrajinu.seas.sk/sk/energia-pre/detail-projektu/_naucny-chodnik-ipel

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo