Rimavská Seč

Obec sa nachádza v južnej časti Rimavskej kotliny na nive Rimavy. Vznikla na rozhraní 12. a 13. storočia. V roku 1347 získala právo meča a v 15. storočí jarmočné a trhové právo.

Kostol – pôvodná gotická stavba z roku 1457, reformovaná od roku 1560. Jednolodie so zachovanou gotickou dispozíciou, s rovným uzáverom presbytéria zaklenutého krížovou rebrovou klenbou. Veža zo 16. storočia bola pristavaná excentricky na severnej strane. V uzávere presbytéria sú zachované gotické lomené okná, okolo kostola je obranný múr.

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo