Atrakcia vodné mlyny

Vodné mlyny patria medzi najstaršie výrobné zariadenia s vodným pohonom, ktoré sú unikátnym dôkazom estetického cítenia, remeselnej zručnosti a vzťahu našich predkov k prírode. Z hľadiska počtu mlynov dosiahol ich rozvoj vrchol v roku 1872, kedy bolo na Slovensku 4 748 mlynov, z toho 4 527 vodných.

Na území Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT stáli mlyny predovšetkým na rieke Rimava a jej hlavných prítokoch, v menšej miere na Suchej. V 17. a 18. storočí stál spravidla v každej obci jeden mlyn. Mlyny boli v tomto období natoľko bežné, že obec bez mlyna bola skôr zvláštnosťou. Ich počet postupne klesal a do dnešnej doby sa zachovalo len niekoľko desiatok z nich. Väčšina z nich zanikla alebo ostali z nich len ruiny a chátrajúce budovy. Aj napriek tomu, že sa už do nich nevráti ich niekdajší život naplnený hukotom vody a klepotom mlynského zariadenia, niektoré z nich vďaka nadšeniu niekoľkých ľudí a občianskych združení nadobúdajú nové poslanie. Medzi také patria aj 3 vodné mlyny v Ožďanoch, Veľkých Teriakovciach a Rimavskom Brezove. Srdečne Vás do ich priestorov pozývame.111111

Vodné mlyny je možné navštíviť celoročne, resp. sezónne na objednávku a počas podujatí organizovaných v areáloch mlynov.

Viac informácií na webstránke http://www.mlyn.ozveny.sk/?page_id=85

mapa_sk

erb

malohont

olano_logo